Ranczo pod lasem – regulamin

 1. Właściciel: Jacek Sosnowski, ul. Nawojowska 81, 33-300 Nowy Sącz
 2. Wszystkie jazdy prowadzone są przez instruktora
 3. Jazdy konne odbywają się na ujeżdżalni i w terenie w umówionych godzinach. Zajęcia nie odbywają się przy nieodpowiednich warunkach pogodowych.
 4. Z zajęć mogą korzystać osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach, lub które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.
 5. Instruktor ocenia umiejętności jeździeckie jeźdźca i na tej podstawie dobiera dla niego odpowiedniego konia oraz podejmuje decyzję odnośnie rodzaju jazdy (ląża, para, jazda samodzielna na padoku, jazda w teren).
 6. Przebywając na terenie Stajni „Ranczo pod lasem”i w czasie wyjazdów w teren trzeba stosować się do poleceń instruktora.
 7. Bez zezwolenia instruktora nie wolno zbliżać się do koni, wchodzić do stajni, na pastwiska i na wybiegi dla koni.
 8. Bez zezwolenia instruktora nie wolno wchodzić na ujeżdżalnię.
 9. Podczas wszystkich jazd obowiązuje stosowanie się do poleceń instruktora.
 10. W czasie zajęć instruktor może udostępnić następujący sprzęt uczestnikom – siodła, ogłowia, toczki, pomoce jeździeckie, cavaletti, przeszkody.
 11. Podczas wszystkich zajęć na ujeżdżalni i w terenie oraz przy czyszczeniu koni obowiązuje toczek.
 12. Aktualny cennik dostępny jest dla uczestników na tablicy informacyjnej. Cena zawiera opłatę za jazdę i naukę.
 13. Opłaty za jazdy pobiera właściciel.
 14. Maksymalnie w zajęciach z jednym instruktorem może uczestniczyć 10 osób.
 15. Nie wolno biegać, krzyczeć przy koniach oraz robić gwałtownych ruchów płoszących konie. Przebywając przy koniach lub jeżdżąc na nich należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym oraz do końca nieprzewidywalnym.
 16. Zabrania się karmienia koni bez zgody właściciela.
 17. Wszystkich pracowników „Rancza pod lasem” obowiązuje zakaz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających. W okresie przebywania u nas gości stan trzeźwości obowiązuje 24 godziny na dobę. Także goście, którzy są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą zbliżać się do stajni i koni.
 18. Przy stajni i koniach obowiązuje całkowity zakaz palenia wszelkiego ognia.

 
Aneks dotyczący osób korzystających z noclegów.

 1. Miejsca są zarezerwowane w momencie powiadomienia nas o dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% należnej kwoty.
 2. W przypadku wczasów pozostałą należność należy dopłacić przy zakwaterowaniu (proszę przywozić odliczoną gotówkę, na miejscu nie ma bankomatu, najbliższy znajduje się w odległości 30 km.). W przypadku obozów i wczasów w siodle całą kwotę należy wpłacić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem turnusu.
 3. Należy mieć przy sobie dokumenty niezbędne do zameldowania oraz dowody wpłaty.
 4. Warunki rezygnacji:
  • 1. O rezygnacji z udziału w obozie (wczasach) uczestnik winien zawiadomić nas pisemnie.
  • 2. Zwrot całej wpłaty ma miejsce w przypadku:
   • a. odwołania obozu z przyczyn niezależnych od uczestnika,
   • b. zgłoszonej przez uczestnika rezygnacji z udziału po poinformowaniu go o zmianie oferty.
  • 3. Jeżeli uczestnik rezygnuje z udziału w obozie (wczasach) z przyczyn leżących po jego stronie od całkowitej należności zostaje potrącona:
   • a. kwota ustalonego zadatku przy rezygnacji między 40 a 30 dniem przed rozpoczęciem obozu (wczasów),
   • b. 50% przy rezygnacji między 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem pobytu
   • c. całość wpłaconej kwoty przy rezygnacji na 14 dni i mniej przed rozpoczęciem pobytu lub w przypadku nie zgłoszenia się w dniu rozpoczęcia obozu (wczasów), jak również przy rezygnacji w trakcie pobytu. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
  • 4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania obozu (wczasów) z przyczyn leżących po jego stronie, jak np.: spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu itp.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania pobytu w miejscu ich powstania.