Nasi mentorzy:

James French (Trust technique) https://trust-technique.com/

Marshall Rosenberg (NVC) https://www.youtube.com/watch?v=H5pVaQi21gQ

Marta Sikorska (EAL) https://www.pasikonie.pl/

Agata Wiatrowska (HAE) https://www.horsesense.pl/train-the-trainer/

Warsztaty rozwojowe dotyczące zwłaszcza komunikacji empatycznej prowadzimy głównie dla młodzieży 12+ podczas obozów letnich i zimowych. Głównymi trenerami i terapeutami są jednak nasze konie :)